Pangkalahatang Bayad

  • Pakitandaan na ang mga huling taripa ay maaaring mapag-usapan at maaaring mag-iba sa bawat kaso. Ang mga taripa ng EU ay nalalapat lamang kung ang mga sumusunod na pamantayan ay natutugunan:
  • Ang kumpanya ay nakarehistro sa EU o EEA; Ang mga direktor, shareholder, ultimate beneficiaries (UBOs) at mga kinatawan ng kumpanya ay parehong mamamayan at residente ng EU o EEA. Sa ilang mga kaso, maaaring singilin ang mga bayad sa intermediary bank.
  • Naaangkop din ang mga taripa ng EU para sa mga customer sa UK.
PRIBADONG ACOUNT