Licenca Evropiane e IKE-së

Licenca Evropiane e IKE-së

Licencimi dhe Mbikëqyrja e Institucioneve të Parave Elektronike

BancaNEO operon me Satchel UAB një licencë evropiane EMI e lëshuar nga Banka Kombëtare e Lituanisë, e cila siguron që fondet tuaja të mbrohen në çdo kohë.​

  • Kodi i autorizimit: LB000448
  • Operatorët e këmbimit valutor
  • Mbajtja e një licence të lëshuar në Lituani për veprimtari të pakufizuar
  • Kodi i kompanisë: 304628112
  • Institucioni i parave elektronike