Programi Card White label me një të licencuar evropian Mastercard

MASTERCARD

Lëshoni karta me tarifa të bëra me porosi

Jepuni klientëve tuaj një mjet të sigurt dhe të përshtatshëm për pagesa ditore në internet dhe në dyqane dhe transferime parash.

  • Konfirmimi i dizajnit të kartës në 2 ditë
  • Nuk ka kërkesa kolaterali
  • Tarifa fleksibël
  • Pajtueshmëria me rregulloret
  • Tarifat e konfigurimit të bëra me porosi
  • Integrimi i API
Ne tashmë jemi kujdesur për sigurinë tuaj! Karta përfshin Tokenizimin e Kartës, Sigurimin 3-D, Mashtrimin dhe menaxhimin e rrezikut

Kartat virtuale dhe fizike

Mjete thelbësore për pagesa të thjeshta dhe të shpejta, në internet dhe në dyqan. Me një kartë virtuale ju merrni të gjitha përfitimet e një fizike, pa pritur ose paguar më shumë për lëshimin e kartës.

Për institucionet financiare dhe fillestarët e Fintech

  • Nuk ka kufizime në porosinë tuaj të parë
  • Përputhja e plotë është siguruar
  • Nuk ka mbipagim për konfigurimin dhe tarifat e kolateralit
  • Programet e pagave