PRIVACYBELEID 

www.bancaneo.org

Ingangsdatum: 1st juli 2021

Welkom bij het privacybeleid van www.bancaneo.org die eigendom is van en wordt beheerd door MY NEO GROUP TRUST.

Dit privacybeleid bevat een overzicht over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. Indien de informatie betrekking heeft op slechts één van onze diensten, zullen wij u daar expliciet op wijzen. Om uw individuele rechten op privacy te respecteren, verwerkt MY NEO GROUP TRUST de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op de Rechtsbescherming van Persoonsgegevens van de Republiek Italië, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere rechtshandelingen zoals de Richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement. De werknemers, agenten en andere partijen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zetten zich in om de veiligheid ervan te waarborgen, zelfs bij beëindiging van de contractuele relatie.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, aangezien het van toepassing is wanneer u onze Diensten gebruikt of onze Website bezoekt of onze App gebruikt. We nemen privacy en gegevensbescherming serieus en zetten ons in om de persoonlijke informatie van degenen met wie we samenwerken, of het nu klanten, leveranciers of collega's zijn, op een verantwoorde manier te behandelen en op een manier die voldoet aan de wettelijke vereisten van de landen waarin we actief zijn.

 1. Over ons

MIJN NEO GROEP VERTROUWEN ( 'Bancaneo”, “ons”, “wij”, “onze”) is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe we uw gegevens beschermen of gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar: info@bancaneo.org.

 1. Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen:

 1. Informatie die u ons geeft:

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen:

 1. U kunt ons informatie, inclusief persoonlijke informatie, over uzelf geven wanneer u zich aanmeldt om onze Services te gebruiken, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Dit omvat ook informatie die u verstrekt door uw voortdurende gebruik van onze Diensten, deel te nemen aan discussieborden of andere sociale-mediafuncties op onze Website of App, deel te nemen aan een wedstrijd, promotie of enquête, en wanneer u een probleem met onze Diensten meldt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële informatie (inclusief creditcard-, betaalpas- of bankrekeninggegevens), betalingsreden, geografische locatie, burgerservicenummer, persoonlijke beschrijving en foto bevatten .
 2. We kunnen ook aanvullende commerciële en/of identificatiegegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld als u bepaalde transacties met een hoge waarde of een groot volume verzendt of ontvangt, of indien nodig om te voldoen aan onze antiwitwasverplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.
 3. Door de persoonlijke gegevens te verstrekken van een persoon (anders dan uzelf) die bijvoorbeeld betalingen van ons kan ontvangen als onderdeel van uw gebruik van onze Services, belooft u dat u toestemming hebt gekregen van een dergelijke persoon om zijn/haar persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken, evenals zijn/haar toestemming voor onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van dergelijke persoonlijke gegevens, voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.
 4. Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot uw gebruik van onze Services kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen, waarvan sommige persoonlijke informatie kunnen zijn of bevatten:
  1. details van de transacties die u uitvoert bij het gebruik van onze Diensten, inclusief de geografische locatie van waaruit de transactie afkomstig is;
  2. technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in typen en versies, besturingssysteem en platform;
  3. informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze Website of App (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen .
 5. Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die we beheren of de andere diensten die we leveren. We werken ook nauw samen met derden en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Bijvoorbeeld:

 1. de banken die u gebruikt om geld naar ons over te maken, zullen ons uw persoonlijke basisinformatie verstrekken, zoals uw naam en adres, evenals uw financiële informatie zoals uw bankrekeninggegevens;
 2. zakenpartners kunnen ons uw naam en adres verstrekken, evenals financiële informatie, zoals kaartbetalingsinformatie;
 3. advertentienetwerken, analyseproviders en aanbieders van zoekinformatie kunnen ons gepseudonimiseerde informatie over u verstrekken, zoals bevestigen hoe u onze website hebt gevonden;
 4. kredietinformatiebureaus verstrekken ons geen persoonlijke informatie over uzelf, maar kunnen worden gebruikt om de informatie die u ons heeft verstrekt te bevestigen.
 5. Informatie van sociale medianetwerken. Als u zich aanmeldt bij onze Services met uw sociale media-account (bijvoorbeeld Facebook of Google), ontvangen we relevante informatie die nodig is om onze Services in te schakelen en u te authenticeren. Het sociale medianetwerk geeft ons toegang tot bepaalde informatie die u aan hen hebt verstrekt, waaronder uw naam, profielafbeelding en e-mailadres. We gebruiken dergelijke informatie, samen met alle andere informatie die u ons rechtstreeks verstrekt bij het registreren of gebruiken van onze Diensten, om uw account aan te maken en om met u te communiceren over de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt. U kunt mogelijk ook specifiek verzoeken dat we toegang hebben tot de contacten in uw sociale media-account, zodat u een verwijzingslink naar uw familie en vrienden kunt sturen. We zullen al deze informatie gebruiken, bekendmaken en opslaan in overeenstemming met dit privacybeleid.
 6. Informatie voor kinderen

Onze producten en diensten zijn gericht op volwassenen van 18 jaar en ouder en niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen niet bewust informatie van deze leeftijdsgroep. Een deel van het verificatieproces voorkomt Bancaneo het verzamelen van dergelijke gegevens. Als er informatie van een kind wordt verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, wordt deze verwijderd.

 1. Hoe beschermen we uw informatie?
  1. We gebruiken een beveiligde server om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. 
  2. Zoals u weet, is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie tijdens verzending niet garanderen, en elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We leiden en trainen onze medewerkers voortdurend op over het belang van vertrouwelijkheid en privacy van persoonlijke informatie van klanten. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving om uw persoonlijke informatie te beschermen.

 1. Gebruik gemaakt van de informatie
  1. We gebruiken uw informatie op de volgende manieren:
   1. om onze verplichtingen met betrekking tot uw contract met ons na te komen en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken;
   2. om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en/of regelgevende vereisten, inclusief wetten buiten het land waar u woont, of om te voldoen aan juridische procedures;
   3. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Diensten;
   4. om onze Services en de informatie die we aan u verstrekken aan te passen, en om aan uw behoeften te voldoen, zoals uw land van adres en transactiegeschiedenis. Als u bijvoorbeeld regelmatig geld overmaakt van een bepaalde valuta naar een andere, kunnen we deze informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe productupdates of functies die nuttig voor u kunnen zijn;
   5. als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig te houden;
   6. om onze Services te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
   7. om onze Diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze op de meest effectieve manier worden gepresenteerd;
   8. om de effectiviteit van advertenties die we aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren;
   9. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Services, wanneer u daarvoor kiest;
   10. om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken en om onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen
   11. zodat we u informatie kunnen verstrekken over onze belangenbehartiging voor het openbare beleid.
   12. om u informatie te verstrekken over andere soortgelijke goederen en diensten die wij aanbieden;
   13. om u te voorzien van, of geselecteerde derden toe te staan ​​u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren; of
   14. om informatie die we van andere bronnen ontvangen te combineren met de informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).
 2. Openbaarmaking van uw informatie
  1. We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:
   1. gelieerde ondernemingen, zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering en uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan;
   2. adverteerders en advertentienetwerken uitsluitend om relevante advertenties aan u en anderen te selecteren en te tonen;
   3. analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   4. onze groepsentiteiten of dochterondernemingen 
  2. Wij mogen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken:
   1. gelieerde ondernemingen, zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering en uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan;
   2. in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
   3. als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico;
   4. om ons te helpen bij het uitvoeren van of meewerken aan onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten waar wij van mening zijn dat het redelijk en gepast is om dit te doen;
   5. om fraude of misdaad te voorkomen en op te sporen;
   6. als reactie op een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of andere as Bancaneo wettelijk verplicht;
   7. om financiële en verzekeringsrisico's te beoordelen en om onze activiteiten en die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen;
   8. om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken
   9. om schulden te innen of in verband met uw insolventie; en
   10. om klantrelaties, diensten en systemen te ontwikkelen.
  3. We hebben geen gepubliceerde lijst van alle derde partijen met wie we uw gegevens delen, omdat dit sterk afhankelijk is van uw specifieke gebruik van onze Services. Als u echter meer informatie wilt over met wie wij uw gegevens hebben gedeeld, of een voor u specifieke lijst wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen door te schrijven naar info@bancaneo.org.
 3. Uw persoonlijke gegevens delen en opslaan
  1. De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Verenigde Staten. Het kan ook worden gebruikt door personeel buiten de VS dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijke medewerkers kunnen zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van uw betalingsopdracht, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
 4. Cookies
  1. We gebruiken kleine bestanden (ook wel cookies genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers, om te zien hoe u onze site en producten gebruikt en om u de beste ervaring te bieden. Het stelt ons ook in staat om onze diensten te verbeteren, voor gedetailleerde informatie over cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookie beleid.
 5. Bewaring van uw gegevens
  1. Als gereguleerde financiële instelling, Bancaneo is wettelijk verplicht om sommige van uw persoonlijke en transactiegegevens op te slaan na de sluiting van uw account bij ons, zie uw rechten hieronder. Uw gegevens worden alleen intern geraadpleegd op een 'need-to-know'-basis en worden alleen ingezien of verwerkt als dit absoluut noodzakelijk is.
  2. We zullen altijd gegevens verwijderen die niet langer vereist zijn door een relevante wet of jurisdictie waarin we actief zijn.
 6. Gegevensbeschermingsrechten onder de AVG

Bancaneo zet zich in voor een eerlijke en transparante verwerking. Daarom is het voor ons belangrijk dat betrokkenen niet alleen hun recht van bezwaar kunnen uitoefenen, maar ook de volgende rechten wanneer aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:

 • Recht op informatie, art. 15 van de AVG
 • Recht op correctie, art. 16 van de AVG
 • Recht op verwijdering (“Recht om te worden vergeten”), Art. 17 van de AVG
 • Recht op beperking van de verwerking, art. 18 van de AVG
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 van de AVG
 • Recht van bezwaar, art. 21 van de AVG

Om uw recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte 'Contact' hieronder.

Om uw verzoek te kunnen verwerken en voor identificatiedoeleinden, gelieve er rekening mee te houden dat we uw persoonlijke informatie zullen gebruiken in overeenstemming met art. 6 par. 1 (c) van de AVG.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 AVG in combinatie met artikel 19 AVG.

 1. Californië gerelateerde rechten
  1. Kennisgeving over de privacywet voor consumenten in Californië

In deze kennisgeving behandelen we de openbaarmakingsvereisten onder de California Consumer Privacy Act (de CCPA) voor inwoners van Californië. Deze verklaring moet samen met onze Privacyverklaring worden gelezen en is van toepassing op alle inwoners van Californië die onze Website bezoeken of onze Diensten gebruiken.

Verzameling van persoonsgegevens en gebruiksdoeleinden: We verzamelen, gebruiken en delen de persoonlijke gegevens van inwoners van Californië zoals hierboven beschreven.

 1. California Consumer Privacy Act

Nu u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, biedt de CCPA inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Bovendien verplicht de California Shine the Light-wet (CA Civ. Code § 1798.83) ons om inwoners van Californië op hun verzoek de namen en adressen te verstrekken van derden die persoonlijke informatie hebben ontvangen en de categorieën van gedeelde persoonlijke informatie.

Inwoners van Californië hebben het recht om MM BITINVEST OU te verzoeken welke persoonlijke informatie bekend te maken Bancaneo heeft verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en verkocht in de afgelopen 12 maanden. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we u de nodige informatie verstrekken in een draagbaar en gemakkelijk toegankelijk formaat, normaal gesproken binnen 45 dagen na het verzoek. U mag binnen een periode van 12 maanden slechts twee keer een verifieerbaar consumentenverzoek om toegang of gegevensoverdraagbaarheid doen.

Bij het verstrekken van informatie onder het recht om te weten, zullen we het volgende opnemen:

 1. De categorieën persoonlijke informatie die het bedrijf over de consument verzamelt en heeft bekendgemaakt of verkocht voor een zakelijk doel
 2. De categorieën bronnen van de persoonlijke informatie van de consument
 3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en verkopen van de persoonlijke informatie van de consument
 4. De categorieën van derden met wie het bedrijf persoonlijke informatie van de consument deelt of aan wie persoonlijke informatie wordt verkocht
 5. De specifieke stukjes persoonlijke informatie die over de consument worden verzameld

Inwoners van Californië hebben ook het recht om de verwijdering van hun persoonlijke gegevens aan te vragen, behoudens bepaalde uitzonderingen, en mogen niet worden gediscrimineerd omdat ze hun rechten uitoefenen onder de California Consumer Privacy Act. We kunnen u vragen om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek verwerken; we kunnen uw verzoek niet verwerken als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Inwoners van Californië hebben ook het recht om zich af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie. In de voorafgaande twaalf (12) maanden Bancaneo heeft geen persoonlijke informatie verkocht.

Als u een inwoner van Californië bent en een verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk in bij: info@bancaneo.org.

U kunt via deze methoden ook uw vragen of zorgen over: Bancaneo's privacybeleid en -praktijken.

 1. Third-party koppelingen
  1. Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.
 2. Wijzigingen in ons privacybeleid
  1. Om op de hoogte te blijven van best practices, nieuwe wetgeving en wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, kunnen we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het herziene privacybeleid op de website plaatsen en de datum 'Laatst bijgewerkt' bijwerken. Kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Uw gebruik van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacybeleid. Als u de versie van het privacybeleid wilt bekijken die onmiddellijk voorafgaand aan deze herziening van kracht was, neem dan contact met ons op via: info@bancaneo.org.
 3. Contact
  1. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan ons wereldwijde privacyteam op het volgende e-mailadres: info@bancaneo.org.