Giấy phép EMI của Châu Âu

Giấy phép EMI của Châu Âu

Cấp phép và Giám sát các tổ chức tiền điện tử

BancaNEO hoạt động với Satchel UAB, giấy phép EMI của Châu Âu do Ngân hàng Quốc gia Lithuania cấp, đảm bảo rằng tiền của bạn luôn được bảo vệ.

  • Mã ủy quyền: LB000448
  • Các nhà khai thác trao đổi tiền tệ
  • Có giấy phép được cấp ở Lithuania cho hoạt động không giới hạn
  • Mã công ty: 304628112
  • Tổ chức tiền điện tử