เอกสารที่ตั้งไว้สำหรับธุรกิจ

 • Home
 • เอกสารที่ตั้งไว้สำหรับธุรกิจ

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิด บัญชีธุรกิจ

เอกสารที่จำเป็น:

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ต้องกรอกออนไลน์)

2. สำเนาสแกนหนังสือเดินทางของเจ้าของธุรกิจคุณภาพสูง การสแกนบัตรประจำตัว (ด้านหน้าและด้านหลัง) จะได้รับการยอมรับสำหรับพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปหรือ EEA เท่านั้น

3. หลักฐานแสดงที่อยู่ (บิลค่าสาธารณูปโภคใด ๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันก่อนส่งแบบฟอร์มใบสมัคร)/ จดหมายอ้างอิงทางธนาคาร/ ใบแจ้งยอดจากธนาคารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือลิทัวเนีย

4. คำอธิบายธุรกิจโดยละเอียด:

 • แหล่งที่มาของเงินทุน;
 • เว็บไซต์;
 • ลักษณะของการโอนเข้าและออก
 • คุณจะไปทำงานที่ประเทศใด
 • สื่อการตลาด (นามบัตร โบรชัวร์ งานนำเสนอ ฯลฯ)

5. เอกสารองค์กร:

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน;
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ;
 • การแต่งตั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น
 • หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งดี/การดำรงตำแหน่ง (สำหรับบริษัทที่มีอายุมากกว่า 1 ปี)
 • เอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเทศที่จดทะเบียน

6. เอกสารประกอบเกี่ยวกับลูกค้า/ซัพพลายเออร์ (ใบแจ้งหนี้ สัญญา ร่างสัญญา)

7. เอกสารที่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุนเริ่มต้น (หากมีการโอนเงินครั้งแรกจากธนาคาร จำเป็นต้องมีใบแจ้งยอดจากธนาคาร หากมีการโอนเงินครั้งแรกจากพันธมิตร จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้หรือสัญญา)

8. การยืนยันผ่านโซลูชัน Onfido

พร้อมที่จะเปิดบัญชีธุรกิจแล้วหรือยัง?

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัคร

en English
X