Wereldwijde kosten

  • Houd er rekening mee dat definitieve tarieven bespreekbaar zijn en van geval tot geval kunnen verschillen. EU-tarieven zijn alleen van toepassing als aan de volgende criteria is voldaan:
  • Het bedrijf is geregistreerd in de EU of de EER; De bestuurders, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden (UBO's) en vertegenwoordigers van de onderneming zijn zowel staatsburgers als ingezetenen van de EU of de EER. In sommige gevallen kunnen intermediaire bankkosten in rekening worden gebracht.
  • EU-tarieven zijn ook van toepassing op Britse klanten.
PRIVÉ-ACOUNT
BEDRIJFSACCOUNT