ग्लोबल शुल्क

  • कृपया ध्यान दिनुहोस् कि अन्तिम ट्यारिफहरू कुराकानी योग्य छन् र केस अनुसार फरक हुन सक्छ। EU ट्यारिफहरू निम्न मापदण्डहरू पूरा भएमा मात्र लागू हुन्छन्:
  • कम्पनी EU वा EEA मा दर्ता गरिएको छ; निर्देशकहरू, शेयरधारकहरू, अन्तिम लाभार्थीहरू (UBOs) र कम्पनीका प्रतिनिधिहरू दुवै नागरिक र EU वा EEA का बासिन्दाहरू हुन्। केही अवस्थामा, मध्यस्थ बैंक शुल्क चार्ज गर्न सकिन्छ।
  • EU ट्यारिफहरू बेलायतका ग्राहकहरूका लागि पनि लागू हुन्छन्।
निजी खाता