Европын EMI лиценз

Европын EMI лиценз

Цахим мөнгөний байгууллагын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, хяналт

BancaNEO Литвийн Үндэсний банкнаас олгосон Европын EMI лицензтэй Satchel UAB-тай хамтран ажилладаг бөгөөд энэ нь таны хөрөнгийг үргэлж хамгаалдаг.

  • Зөвшөөрлийн код: LB000448
  • Валют солилцооны операторууд
  • Литва улсад хязгаарлагдмал бус үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг
  • Компанийн код: 304628112
  • Цахим мөнгөний байгууллага
ХУВИЙН БҮРТГЭЛ
БИЗНЕСИЙН ДАНС