Глобални такси

  • Ве молиме имајте предвид дека конечните тарифи може да се преговараат и може да варираат од случај до случај. Тарифите на ЕУ се применуваат само доколку се исполнети следниве критериуми:
  • Компанијата е регистрирана во ЕУ или ЕЕА; Директорите, акционерите, крајните корисници (UBOs) и претставниците на компанијата се и граѓани и жители на ЕУ или ЕЕА. Во некои случаи, може да се наплаќаат провизии за посредничка банка.
  • Тарифите на ЕУ се применуваат и за клиентите во ОК.
ПРИВАТНА СМЕТКА