Globālās maksas

  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka galīgie tarifi ir apspriežami un katrā gadījumā var atšķirties. ES tarifi tiek piemēroti tikai tad, ja ir izpildīti šādi kritēriji:
  • Uzņēmums reģistrēts ES vai EEZ; Uzņēmuma direktori, akcionāri, galīgie labuma guvēji (UBO) un pārstāvji ir gan ES vai EEZ pilsoņi, gan rezidenti. Dažos gadījumos var tikt iekasētas starpnieku bankas komisijas maksas.
  • ES tarifi ir piemērojami arī Apvienotās Karalistes klientiem.
PRIVĀTS KONTS