Frè Global

  • Tanpri sonje ke tarif final yo se negosyab epi yo ka varye de ka an ka. Tarif Inyon Ewopeyen yo aplike sèlman si kritè sa yo satisfè:
  • Konpayi an anrejistre nan Inyon Ewopeyen an oswa EEA; Direktè yo, aksyonè, benefisyè final yo (UBO) ak reprezantan konpayi an se tou de sitwayen ak rezidan nan Inyon Ewopeyen an oswa EEA. Nan kèk ka, frè entèmedyè bank yo ka chaje.
  • Tarif Inyon Ewopeyen yo aplikab tou pou kliyan UK yo.
KONT PRIVE
KONT BIZNIS