هزینه های جهانی

  • لطفا توجه داشته باشید که تعرفه های نهایی قابل مذاکره است و ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. تعرفه های اتحادیه اروپا فقط در صورتی اعمال می شود که معیارهای زیر رعایت شود:
  • این شرکت در اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا ثبت شده است. مدیران، سهامداران، ذینفعان نهایی (UBOs) و نمایندگان شرکت هم شهروندان و هم ساکنان اتحادیه اروپا یا EEA هستند. در برخی موارد، کارمزد بانک واسطه ممکن است دریافت شود.
  • تعرفه های اتحادیه اروپا برای مشتریان بریتانیا نیز قابل اعمال است.
حساب خصوصی