Ffioedd Byd-eang

  • Sylwch fod tariffau terfynol yn agored i drafodaeth a gallant amrywio o achos i achos. Dim ond os bodlonir y meini prawf canlynol y bydd tariffau’r UE yn berthnasol:
  • Mae'r cwmni wedi'i gofrestru yn yr UE neu'r AEE; Mae'r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr, y buddiolwyr terfynol (UBOs) a chynrychiolwyr y cwmni yn ddinasyddion ac yn drigolion yr UE neu'r AEE. Mewn rhai achosion, efallai y codir ffioedd banc cyfryngol.
  • Mae tariffau’r UE hefyd yn berthnasol i gwsmeriaid y DU.
CYFRIF PREIFAT